Μουσική

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

κος Γιώργος Λιάπης

…………………………………………………………………………………………………………………….

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Για να δείτε το υλικό πατήστε πάνω την αντίστοιχη τάξη:

Η δασκάλα της μουσικής Ζαφειροπούλου Βασιλική 

Α΄ Τάξη

Β΄ Τάξη

Γ΄ Τάξη

Δ΄ Τάξη

Ε΄ Τάξη

ΣΤ΄ Τάξη