ΣΤ1

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

Εκπαιδευτικός κα Παναγιωτοπούλου Αμαλία

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

Εκπαιδευτικός κα Σταικούδη Βάσω

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022

Εκπαιδευτικός κα Μπάρλα Μπέττυ

Πασχαλινά κουλουράκια

Έτοιμα και τα κουλουράκια από τους μαθητές του ΣΤ1!!!!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021

Εκπαιδευτικός κα Μπάρλα Μπέττυ

Έγινε με το Padlet

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020

Εκπαιδευτικός κος Τόφαλος Τάσος

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

Εκπαιδευτικός κα Ζιάννη Ζωή