Έναρξη σχ. έτους 2020-2021

Αγαπητοί Γονείς των μαθητών/τριών του σχολείου σύμφωνα με νέα διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων την με υπ. αρ. Φ7/ 119778/Δ1/11-09-2020 με θέμα «Διευκρινιστικές οδηγίες για Δημοτικά σχολεία την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021» τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 όλοι οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν κανονικά στο σχολείο από 08:00 έως 08:15 και θα σχολάσουν […]
Continue reading…