2 Απριλίου – Ημέρα Αυτισμού

Ο Αυτισμός είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή που εκδηλώνεται μέχρι τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Η αιτιολογία αυτής της διαταραχής δεν είναι πλήρως γνωστή. Σχετίζεται όμως με παθολογία του κεντρικού νευρικού συστήματος, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, γενετικά ελλείμματα ή λοιμώξεις. Το παιδί δυσκολεύεται στην επικοινωνία, στη δημιουργική του φαντασία, άλλοτε ηχολαλεί, κάνει στερεοτυπικές κινήσεις, του αρέσει η απομόνωση. Μερικές φορές αντιδρά υπερβολικά σε ακουστικά ερεθίσματα ή σε καταστάσεις που το απορυθμίζουν. Βέβαια με την κατάλληλη και συστηματική παρέμβαση, τη σωστή ενημέρωση και τον ορθό θεραπευτικό σχεδιασμό, βελτιώνονται οι δεξιότητες επικοινωνίας. Σημαντικότατη είναι η ψυχολογική στήριξη του παιδιού αλλά και της οικογένειάς του.