Ενημέρωση

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες του σχολείου, σας ενημερώνουμε ότι οι βαθμοί των Γ, Δ, Ε, και ΣΤ τάξεων θα δοθούν την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 από 13,25. Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων θα βρίσκονται στην αίθουσα δασκάλων του νέου και παλιού κτηρίου. Παρακαλείσθε λόγω παραμονής μεγάλου αριθμού μαθητών στο προαύλιο, τα παιδιά να βρίσκονται κοντά σας.
Η εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας κα Ράλλιου Ελένη και Κυριαζή Θεοδώρου, Θεοδώρα εκπαιδευτικός της Αγγλικής Γλώσσας, θα δεχθούν τους Γονείς στην αίθουσα δασκάλων του παλιού κτηρίου.
Η εκπαιδευτικός του Β2 κα Καγιά θα ενημερώσει τους Γονείς από 13,25.
Οι Γονείς των μαθητών/τριών που φοιτούν στα τμήματα Β1, Β3, Α1 και Α2 θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
Το ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά.

Ο Διευθυντής του Σχολείου
Κωνσταντίνος Β. Καβρουματζής