Τηλεφωνική Επικοινωνία Γονέων με Εκπαιδευτικούς τάξεων

Τηλέφωνο/fax  Διεύθυνσης         : 210-8020060

Γραφείο δασκάλων (Νέα πτέρυγα): 210-8064295
Επικοινωνία με δασκάλους των τμημάτων:
Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2, Δ1

Γραφείο δασκάλων (Παλαιά πτέρυγα): 210-6147177
Επικοινωνία με δασκάλους των τμημάτων:
Δ2, Ε1, Ε2, Στ1, Στ2, Στ3

Ο διευθυντής του Σχολείου
Κωνσταντίνος Β. Καβρουματζής